Lean Office

 

Lean Office – efektywne biuro

szkolenie warsztatowe dwudniowe

Po pierwsze należy wyeliminować rzeczy,
których w ogóle nie trzeba robić,
to wszystko, co jest czystą stratą czasu,
bez szans na jakiekolwiek kiedykolwiek rezultaty
Peter F. Drucker

Cel szkolenia

Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych, obszarach nieprodukcyjnych oraz w biurach (Lean Office). Lean Office to efektywne, pozbawione marnotrawstwa, uproszczone biuro.
Szkolenie z zakresu Lean Office to przewodnik po zasadach i instrumentach szczupłego zarządzania mających zastosowanie w usprawnianiu procesów biurowych, to także mapa drogowa zdroworozsądkowego, opartego na budowaniu kultury efektywności procesu doskonalenia.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami oraz instrumentami koncepcji Lean i możliwościami ich implementowania w środowisku biurowym oraz sposobami motywowania, instruowania i edukowania pracowników w szczupłych biurach.
Podczas szkolenia słuchacze założą „niewidzialne okulary”, które ułatwią im zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa w ich własnych biurach i procesach administracyjnych w organizacjach; nauczą się również jak eliminować czy też minimalizować marnotrawstwo. Co jednak najważniejsze, poznają sposoby zapobiegania niegospodarności, zapobiegania zużywaniu bez pożytku i potrzeby zasobów, w tym i najcenniejszego zasobu - czasu.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy warsztatu pracy i projektowania efektywnych stanowisk i obszarów pracy w biurach.


Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane do osób nadzorujących lub realizujących procesy biurowe, administracyjne w organizacjach każdego typu. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, a nie ciężej, oraz nauczyć się radzić sobie z wszechobecnym marnotrawstwem.

Najgorzej jest robić najlepiej coś,
czego nie trzeba robić wcale.

Program

Wprowadzenie

Lean w biurze

1.      Geneza koncepcji szczupłego zarządzania w organizacjach
2.      Zasady i obszary zastosowania Lean
3.      Lean Thinking w biurze - całościowe spojrzenie na procesy biurowe
4.      Metoda 3G
5.      Kaizen w procesach biurowych – czyli jak i dlaczego małe kroki prowadzą do dużych efektów

Efektywność i marnotrawstwo w procesach biurowych

1.      Efektywność – co to takiego?
2.      Marnotrawstwo w biurze – wszechobecne i niedostrzegalne
3.      Jak identyfikować i minimalizować marnotrawstwo w procesach biurowych

Tworzenie przepływu i systemu ssącego w biurze

1.      Co to jest przepływ i jak go uzyskać
2.      Kanban i system ssący
3.      Strumień wartości w procesach biurowych
4.      Mapowanie strumieni wartości w biurze
5.      Wizualizacja i zarządzanie wizualne

5S (6S) efektywne zarządzanie stanowiskiem pracy

Doskonalenie procesów biurowych

1.      Checklist
2.      5 x Dlaczego?
3.      Standaryzacja pracy
4.      Raport A3 – czyli jak rozwiązywać problemy
5.      Diagram Spaghetti – prosto do celu
6.      Diagram Ishikawy
7.      Zapobieganie błędom w procesach biurowych
8.      Zarządzanie projektami Lean

Zadbaj o ludzi, a oni zadbają o Twoje procesy – czyli jak być przywódcą, a nie menedżerem

1.      Training Within Industry TWI – program rozwoju umiejętności przełożonych
2.      Motywowanie w środowisku Lean
3.      Zarządzanie informacją w szczupłym biurze
4.      Edukacja w drodze do Lean – bo wiedza jest siłą (ale wyobraźnia jest ważniejsza)
5.      Zwolnij, żeby zobaczyć
6.      Prezentacje w duchu Zen

Podsumowanie i dyskusja

Nie mamy dość czasu, żeby zrobić wszystko,
ale mamy wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić to, co najważniejsze.
Brian Tracy
 

Script logo