Lean Service

 

Lean Service – usprawnianie procesów usługowych

szkolenie warsztatowe dwudniowe

Pracuj sprytniej, nie ciężej.

Cel szkolenia

Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych oraz obszarach nieprodukcyjnych (Lean Service). Lean Service to ścieżka dedykowana organizacjom usługowym, zawierająca między innymi takie podejścia jak: Lean Office, Lean Administration, Lean Healthcare, Lean Accounting, Lean Marketing, Lean Government, Lean Education czy Lean Banking.
Niezależnie od tego jakiego rodzaju usług dotyczy… niezależnie od tego jak ją nazwiemy… jest to droga usprawniania i „odchudzania” procesów z takich działań i zasobów, za które klient nie chciałby zapłacić – gdyby był świadomy marnotrawstwa generowanego w związku z realizacją usługi.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami oraz instrumentami koncepcji Lean i możliwościami ich implementowania w środowisku usług oraz sposobami motywowania, instruowania i edukowania pracowników w szczupłych organizacjach usługowych.
Podczas szkolenia słuchacze założą „niewidzialne okulary”, które ułatwią im zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa w ich własnych organizacjach i procesach; nauczą się również jak eliminować czy też minimalizować marnotrawstwo. Co jednak najważniejsze, poznają sposoby zapobiegania niegospodarności, zapobiegania zużywaniu bez pożytku i potrzeby zasobów, w tym i najcenniejszego zasobu - czasu.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy warsztatu pracy i projektowania efektywnych stanowisk i obszarów pracy.


Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane do osób nadzorujących lub realizujących procesy usługowe, biurowe, administracyjne w organizacjach każdego typu, bo firmy produkcyjne również nie są wolne od procesów usługowych. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, a nie ciężej, oraz nauczyć się radzić sobie z wszechobecnym marnotrawstwem.

Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę.
Winston Churchill

Program

Wprowadzenie

Lean w sektorze usług

1.      Geneza i zasady koncepcji szczupłego zarządzania
2.      Obszary zastosowania Lean
3.      Od zestawu narzędzi do sposobu myślenia – wszystko jest kwestią nastawienia (Lean Thinking)
4.      Jak małe kroki prowadzą do dużych efektów – Kaizen w usługach

Efektywność i marnotrawstwo w usługach

1.      Paradoks efektywności
2.      Marnotrawstwo w procesach usługowych
3.      Jak identyfikować i minimalizować marnotrawstwo w procesach usługowych
4.      Mapowanie strumieni wartości w usługach
5.      Zapobieganie błędom w procesach usługowych
6.      Zarządzanie projektami Lean

Skrzynka narzędziowa Lean Service

1.      OPF – wprowadzenie niezakłóconego przepływu
2.      Zastosowanie podejścia gniazdowego w usługach
3.      5S (6S) – zarządzanie stanowiskiem pracy
4.      Checklist
5.      5 x Dlaczego?
6.      Praca standaryzowana
7.      Wizualizacja i zarządzanie wizualne
8.      Kanban – wiesz, w którym jesteś miejscu
9.      Raport A3 – czyli jak rozwiązywać problemy
10.    Diagram Spaghetti – prosto do celu
11.    Diagram Ishikawy
12.    SMED i TPM w usługach
13.    Lean and Green – bo procesy usługowe również wpływają na środowisko

Zadbaj o ludzi, a oni zadbają o Twoje procesy

1.      Training Within Industry TWI – program rozwoju umiejętności przełożonych
2.      Motywowanie w środowisku Lean
3.      Zarządzanie informacją w szczupłym biurze
4.      Edukacja w drodze do Lean – bo wiedza jest siłą (ale wyobraźnia jest ważniejsza)
5.      Zwolnij, żeby zobaczyć
6.      Prezentacje w duchu Zen

Podsumowanie i dyskusja

Script logo