Myślenie krytyczne i kreatywne w biznesie


Myślenie krytyczne i kreatywne w biznesie

- czyli jak mądrze podejmować decyzje oraz efektywnie i twórczo rozwiązywać problemy

szkolenie warsztatowe dwudniowe (lub trzydniowe)

 

Świat, który stworzyliśmy jest wynikiem naszego myślenia.
Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia.
Albert Einstein

Opis i cel szkolenia

Jakie korzyści wynikają z poprawy jakości myślenia? Jak rozumować i wyciągać trafne wnioski? Jak tworzyć coś nowego i wartościowego? Czym jest efektywne myślenie i dlaczego warto kłaść nacisk na poprawne rozumowanie?

A może: Po co w ogóle myśleć? Przecież wszystko to, co chcę i potrzebuję wiedzieć, jest na kliknięcie...

Niestety zbyt często zakładamy, a zbyt rzadko zadajemy pytania. A przecież jesteśmy (a przynajmniej powinniśmy być) ludźmi myślącymi, rozumnymi. Sami siebie zresztą, nieskromnie, nazwaliśmy niegdyś homo sapiens.

Człowiek myślący posiada zdolność myślenia, która w połączeniu z ciekawością zbudowała naszą cywilizację. Nie ulega wątpliwości, że myślenie jest ważne dla nas wszystkich, a zdolności myślenia i umiejętności rozumowania powinniśmy uczyć się w szkole, i rozwijać ją przez całe życie… życie, które toczy się w świecie wiedzy, danych i informacji. Dlatego też umiejętność efektywnego myślenia powinna być jedną z kluczowych kompetencji pracownika.

Rozwijanie myślenia krytycznego, myślenia twórczego oraz korzystanie z wolności wyboru pozwala nam na poprawianie skuteczności naszych działań, budowanie elastycznych organizacji oraz sprawnie działających systemów zarządzania, jak również zwiększanie poczucia, że dokonujemy trafnych wyborów. Gdyby nasze myślenie przyrównać do ważenia wagą szalkową, i na jednej szali postawić myślenie krytyczne, a na drugiej, myślenie kreatywne, kiedy uzyskamy stan równowagi? Wtedy, kiedy nie zapomnimy ani o jednym, ani o drugim. Niezbędna jest umiejętność głębokiej analizy, by rozwiązywać złożone problemy; nieocenione jest pobudzanie w nas kreatywności, by tworzyć to, co nowe, wartościowe, oryginalne.

W biznesie potrzebujemy więc zarówno myślenia indukcyjnego, jak i myślenia dedukcyjnego. Kiedy myślisz kreatywnie, tworzysz nowe idee, kiedy zaś myślisz krytycznie dokonujesz wyboru. I jedno, i drugie pomaga nam w lepszym przeżywaniu naszego życia, usprawnianiu własnych działań, rozwijaniu i doskonaleniu tego, co nas otacza, jak i w „walce” z marnotrawieniem czasu. Pamiętajmy, że czas, to nasz najcenniejszy, nieodnawialny zasób.

A myślenie w dzisiejszym, w sumie w znacznym stopniu odtwórczym świecie, staje się niestety byle jakie i „tandetne”. Warto więc poświęcić nieco czasu i środków na jego poprawę i zastanowić się nad tym:
- co mogę zrobić by wyciągać trafne wnioski,
- kiedy pozostać sceptycznym, a kiedy wierzyć ekspertom (jeżeli oczywiście ich znajdziemy),
- jak mądrze podejmować decyzje i zwiększać trafność wyborów,
- jak twórczo rozwiązywać problemy,
- jak odróżniać fakty od opinii,
- jak przetwarzać informacje, identyfikować wartościowe źródła informacji, a wystrzegać się tych fałszywych,
- jak kreatywnie generować rozwiązania, idee, tworzyć produkty nowe i wartościowe,
- w jaki sposób efektywnie zwiększać swój zasób wartościowej wiedzy, która jest niezbędna w dzisiejszym świecie,  
- dlaczego warto widzieć, a nie tylko patrzeć?

Mądre rozumowanie, czy też efektywne myślenie, pozwala nam na umiejętne wykorzystywanie podsiadanej wiedzy oraz zdobytego doświadczenia. Myślę więc jestem, a może wątpię więc jestem? 😊

Proponowane szkolenie ma służyć uzupełnieniu naszej intuicji oraz pomóc w tworzeniu „wsadu” w tradycyjnym procesie rozwiązywania problemów, by zwiększyć efektywność i skuteczność problem solving oraz ułatwić podejmowanie trafnych decyzji. Jest ono realizowane w formie dyskusji, ciekawych gier i zabaw, jako przygoda z myśleniem.

Zapraszam również do zapoznania się z treścią posta zamieszczonego na blogu „Człowiek niemarnotrawny”, a poświęconego właśnie myśleniu:
http://www.efektywnosc.net.pl/slow-kilka-o-mysleniu.html

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane dla osób, które mając świadomość nadmiaru (jak i jakości, oraz wartości) danych, informacji, procesów, zasobów w otaczającym nas świecie, szczególnie w pracy zawodowej, chcą poprawić jakość swojego myślenia, i efektywniej oraz trafniej podejmować decyzje, jednocześnie skuteczniej rozwiązując problemy. Szczególnie jednak dedykowane jest menedżerom. Od kadry kierowniczej każdego szczebla zależy bowiem sposób i podejście do realizacji, oraz doskonalenia procesów w organizacjach.

Kto mało myśli, błądzi wiele.
Leonardo da Vinci

Program szkolenia

Myślimy, że myślimy… i bardzo się mylimy – czyli o myśleniu i korzyściach wynikających z jego poprawy

Mózg – arcyciekawa maszyna czy szachraj i oszust?

Pułapki i błędy procesu rozumowania, oraz jak się przed nimi ustrzec

Jak schematy wpływają na nasze oceny i zachowanie?

Dane, informacje, wiedza, mądrość
1.   Ocena i wybór źródeł informacji
2.   Selekcja informacji, żeby „nie dać się zwariować”
 
Myślenie krytyczne
1.   Czym jest myślenie krytyczne?
2.   Fakty i opinie, oraz fałsz
3.   Oderwanie się od uprzedzeń w ocenie faktów
4.   Naucz się widzieć - obserwacja, jako źródło danych i informacji
5.   Bądź przewodnikiem mieszkańca obcej planety i pozwól mu zrozumieć nasz świat
6.   Wędrujące idee
7.   Teoria Ograniczeń (TOC - Theory of Constraints) w myśleniu krytycznym
8.   Trafne kategoryzowanie świata oraz szukanie zależności między zdarzeniami
9.   Przyczynowość – kiedy jest, a kiedy jej nie ma
10. Logika
11. Myślenie dialektyczne
 
Prostota w myśleniu vs. bylejakość myślenia

Myślenie kreatywne

Myśl jak Einstein
1.   Środowisko dla kreatywności
2.   Odwrotne myślenie (Reverse Thinking)
3.   Usystematyzowane podejście do procesu innowacji (Design Thinking)
4.   Myślenie kreatywne – łamanie reguł i schematów myślowych
5.   Jak uczyć się - i oduczać - i uczyć na nowo?
6.   Drzewo pomysłów
7.   Metody i techniki twórczego rozwiązywanie problemów (między innymi: technika superpozycji, technika wmuszonego dopasowania, kwiat lotosu, technika przypadkowego słowa…)
8.   Kreatywne prezentowanie wyników swojej pracy
9.   Sztuka zadawania pytań
10. Śmiej się, a niech reszta świata zastanawia się dlaczego – bo roześmiani ludzie są bardziej kreatywni
11. Wpływ codziennych rytuałów na kreatywność – jak wielkie umysły wykorzystują rytuały

Klasyczny problem solving oraz teoria podejmowania decyzji uzupełnione o mądre i efektywne myślenie

Przewlekły stres, relaks i dieta a jakość myślenia

Podsumowanie i dyskusja… bo dyskusja trwała przez cały czas 😊

Script logo