Optymalizowanie procesów produkcyjnych

 

Optymalizowanie procesów produkcyjnych zgodnie z zasadami Lean i filozofią Kaizen (Lean Production / Manufacturing)

szkolenie warsztatowe dwu lub trzydniowe

Kiedy poprawiamy się odrobinę każdego dnia, po pewnym czasie zaczną pojawiać się duże zmiany.
Kiedy codziennie poprawisz metodę przystosowania, po pewnym czasie osiągniesz znaczącą poprawę.
Nie jutro, nie pojutrze, ale ostatecznie musisz uzyskać naprawdę istotne wyniki.
Nie staraj się uzyskiwać dużej poprawy w szybki sposób, ale codziennie wyszukaj po jednej małej możliwości rozwoju.
Tylko tak bowiem zachodzą zmiany, które pozostają na dobre.
John Wooden

Opis szkolenia

Efektywność, to robienie właściwych rzeczy, we właściwym czasie; to upraszczanie, dostrzeganie marnotrawstwa i wyrabianie nawyków; to także zmiana podejścia, nastawienia do tego co i jak wykonujemy. A podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę (W. Churchill).
Optymalizowanie ma na celu zwiększanie efektywności działań, poprawę produktywności, poprzez dostrzeganie i minimalizowanie marnotrawstwa oraz nieustanne eliminowanie zbędnych działań, zasobów i upraszczanie procesów, systemów. Grozi nam jednak (jak przy każdym podejściu do odchudzania) „efekt jojo”. Jak zatem go uniknąć? Z odsieczą nadchodzą zasady filozofii Kaizen oraz instrumenty koncepcji szczupłego zarządzania Lean Management.
Podczas szkolenia z optymalizowania procesów produkcyjnych skupiamy się nie tylko na sposobach implementowania zasad i instrumentów Lean, ale również i na barierach implementacyjnych i ograniczeniach. Omawiamy źródła powstawania marnotrawstwa w procesach produkcyjnych oraz sposoby ich identyfikowania.
Musimy jednak pamiętać, że Lean, to nie „skrzynka narzędziowa”, ale to przede wszystkim LUDZIE. Będziemy więc rozważali sposoby motywowania pracowników do doskonalenia procesów i systemu zarządzania, zwiększania własnych kompetencji, kreatywności... czyli wydobywania „głosu pracowników”, bo można zmusić kogoś do robienia czegoś, ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania tym co robi. Zapomnij o nagrodach, karach, pieniądzach. Niech praca ludzi stanie się po prostu bardziej interesująca (Frederic Herzberg). Jak sprawić by procesy produkcyjne były efektywne i interesujące? To wyzwanie dla nas.
Dodatkowo, podczas szkolenia postaramy się również włączać w optymalizowanie procesów zagadnienia wiązane z ochroną środowiska oraz gospodarowaniem energią (Lean & Green). Klient wszak nie ma ochoty płacić za zbędne zużywanie mediów, odpady i emisje. Nauczymy się również stosować metodykę TWI Training Within Industry w doskonaleniu umiejętności przełożonych w zakresie instruowania pracowników i doskonalenia metod pracy.
Szkolenie będzie również okazją do poruszenia tematu integrowania nie tylko systemów zarządzania, ale i instrumentów, a co za tym idzie „walce” z dublowaniem czynności, dokumentów i danych w organizacjach. Nie chcemy przecież, żeby pracownicy byli zmuszeni każdego dnia w pracy grać w grę „znajdź równicę”.
Wreszcie najważniejsza kwestia, to upraszczanie i tak już skomplikowanych procesów. Nie wiadomo dlaczego, ale mamy tendencję do komplikowania prostych spraw. Będziemy więc starali się inaczej spojrzeć na procesy produkcyjne, by móc je upraszczać.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do każdego, kto chce usprawniać i upraszczać procesy produkcyjne w organizacjach.  Szczególnie jednak dedykowane jest dla kadry kierowniczej. To od nich bowiem zależy czy powiodą za sobą pracowników i wyzwolą w nich chęć nieustannego doskonalenia procesów, czy też skutecznie zniechęcą ich do generowania pomysłów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią Kaizen oraz zasadami i instrumentami koncepcji szczupłego zarządzania procesami produkcyjnymi.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi zrozumienie czym jest podejście Lean oraz filozofia małych kroków w doskonaleniu procesów, dlaczego i jak upraszczać, oszczędzać, eliminować, minimalizować, szanować, wyrabiać nawyki (dobre nawyki). Zabawy, to również doskonały sposób na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Program

Wprowadzenie

Koncepcja Lean Management

 1.   Rys historyczny koncepcji Lean
 2.   Zasady szczupłego zarządzania (Lean Management) w organizacji
 3.   Obszary zastosowania Lean
 4.   Źródła marnotrawstwa w procesach oraz sposoby identyfikowania i minimalizowania marnotrawstwa
 5.   Kaizen – filozofia małych kroków
 6.   Bariery implementacyjne

Wybrane instrumenty koncepcji Lean

 1.   5S (6S) - zasady zarządzania stanowiskiem pracy
 2.   Diagram spaghetti
 3.   Checklist/ kaizenlist
 4.   5 x Dlaczego
 5.   Diagram Ishikawy
 6.   Standaryzacja pracy oraz zasady projektowania dokumentów sterujących
 7.   Zarządzanie wizualne, kanban
 8.   SMED – efektywne przezbrajanie maszyn
 9.   TPM – efektywne utrzymanie ruchu
 10.   Just-in-time
 11.   Raport A3
 12.   OPF/gniazda produkcyjne
 13.   VSM – mapowanie strumieni wartości

Motywowanie pracowników w środowisku Lean

Kreatywność w usprawnianiu procesów

Lean and Green

TWI - doskonaleniu umiejętności przełożonych w zakresie instruowania pracowników i doskonalenia metod pracy

Bariery implementacyjne

Integrowanie Lean z innymi systemami zarządzania

Podsumowanie i dyskusja

 

Script logo