Zarządzanie czasem w duchu Kaizen

 

Zarządzanie czasem w duchu Kaizen

szkolenie warsztatowe dwudniowe

Niczego nie mamy tak mało, jak czasu.
Zenon z Kition

Cel szkolenia

Czas to wspaniały, ale ograniczony i nieodnawialny zasób. Może być zarówno naszym przyjacielem, jak i wrogiem.
Nie możemy go zmagazynować, zatrzymać, cofnąć, przyspieszyć, spowolnić, kupić, sprzedać, wyprodukować, rozmnożyć, pożyczyć… Co zatem możemy zrobić, żeby go nie zmarnować? Jak identyfikować i unikać złodziei czasu? Kiedy czas jest dla nas sprzymierzeńcem, a kiedy wrogiem?
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami mądrego wykorzystania czasu. W tym celu trenerka przybliży zarówno zasady, jak i instrumenty pozwalające sprawniej działać, lepiej organizować swoje życie i pracę, czy też upraszczać i tak już skomplikowane procesy; omówi również zasady i instrumenty filozofii Kaizen pozwalające uzyskiwać spektakularne oszczędności w zakresie czasu. Nie możemy jednak zapominać o szacunku dla swojego zdrowia oraz wypoczynku. Nie staramy się bowiem być bardziej efektywni po to, by pracować więcej, dłużej, ciężej, ale żeby mieć czas na odpoczynek, czas dla siebie i rodziny. Efektywne zarządzanie czasem to antidotum na wszechobecną pandemię przemęczenia.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, by lepiej gospodarować czasem, jaki pozostaje nam do dyspozycji. Każdy z nas wszak ma do dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, co daje nam 168 godzin w tygodniu. Wartość czasu każdego z nas jest jednak inna. Jak go wycenić i dlaczego warto nim dysponować tak, jak pieniędzmi?
Słuchacze będą mieli możliwość wypracowania własnej strategii efektywnego zarządzania czasem, motywacji, „walki” ze stresem, wzbogaconej o pomysły na to, jak stawić czoła „tsunami informacyjnemu”, jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, czy jak efektywnie rozwijać swoje kompetencje mając do dyspozycji ograniczone zasoby, w tym i, a może szczególnie zasób czasu. Efektywne zarządzanie czasem to robienie właściwych rzeczy, we właściwym czasie –bo najgorzej, jest robić najlepiej coś, czego nie trzeba robić wcale.

Wszyscy mamy dwa życia.
To drugie zaczyna się w chwili, gdy uświadomimy sobie, że mamy tylko jedno.
Konfucjusz

Program

Czas i jego znaczenie w naszym życiu; wycena wartości czasu

Złodzieje czasu i efektywności

Planowanie celów i zadań

1.     Zasady i instrumenty efektywnego planowania celów
2.     Cele według Briana Tracy
3.     Metoda SMART
4.     Reguła Pareto
5.     Analiza ABC
6.     Problem prokrastynacji i Prawo Parkinsona
7.     Reguła 60:40
8.     Macierz Eisenhowera
9.     Metoda ALPEN

Jak walczyć z tsunami informacyjnym i uzależnieniem od informacji

Moja własna strategia zarządzania czasem

1.     Zasady filozofii Kaizen – upraszczaj, życie i tak jest wystarczająco skomplikowane
2.     Efektywne zarządzanie projektami
3.     Checklist
4.     5S – zasady zarządzania stanowiskiem pracy
5.     5 x Dlaczego?
6.     Zarządzanie wizualne
7.     Diagram Spaghetti
8.     Diagram Ishikawy
9.     Osobisty SWOT
10.  Jak poruszać się w epoce nadmiaru – minimalizm, walka z marnotrawstwem i upraszczanie, w służbie oszczędzania czasu
11.  Zasada OATS

Znaczenie rytuałów

Zrób sobie przerwę – pośpiech a kreatywność

Wspomaganie zarządzania czasem

1.     Efektywna nauka
2.     Mind Mappig
3.     Szybkie czytanie

Podsumowanie i dyskusja

Nie mamy dość czasu, żeby zrobić wszystko,
ale mamy wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić to, co najważniejsze.
Brian Tracy

 

 

Script logo