Człowiek niemarnotrawny

 • Aby dostrzec marnotrawstwo, najpierw trzeba je zrozumieć

  Aby zrozumieć marnotrawstwo, dobrze jest je nazwać po imieniu 😊

  Studia literatury, jak i obserwacja procesów biznesowych pozwalają wyróżnić kilka głównych rodzajów marnotrawstwa. Są to: nadprodukcja, oczekiwanie, zbędny transport, nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie, nadmierny stan zapasów, zbędny ruch, wszelkiego rodzaju defekty, niewykorzystana kreatywność pracowników, straty jakości, zacofanie (ale też nadmierne rozwinięcie) systemów, procesów, technologii, marnotrawstwo związane z zachowaniami, marnotrawstwo środowiskowe, marnotrawstwo danych… itp.

  Więcej
 • Marnotrawstwo – co to takiego? Dlaczegóż to ono jest takie złe?

  Niby każdy wie, a jednak…

  Marnotrawstwo to rozrzutność, niegospodarność, zużywanie bez pożytku; to także szastanie, szafowanie czymś, nieoszczędność, niewykorzystywanie należycie tego, co posiadamy, to też  narażanie na straty. Marnotrawienie to działanie nieekonomiczne, polegające na nieuzasadnionym wydatkowaniu zasobów.

  Więcej
Script logo