Człowiek niemarnotrawny

 • Słów kilka o myśleniu

  Człowiek niemarnotrawny, to człowiek myślący, człowiek rozumny… homo sapiens. Tak ładnie, acz nieskromnie nazwaliśmy niegdyś pewien gatunek ssaków 😊. Człowiek myślący posiada zdolność myślenia, która w połączeniu z ciekawością zbudowała naszą cywilizację. Chwała za to korze mózgowej. Nie ulega wątpliwości, że myślenie jest ważne dla nas wszystkich, a zdolności myślenia i umiejętności rozumowania powinniśmy uczyć się w szkole, i rozwijać ją przez całe życie. Coraz częściej na naszym rynku pojawiają się produkty (suplementy, szkolenia, treningi, programy…), które mają usprawniać, wspierać, rozwijać nasze procesy myślowe. I dobrze, ale…

  Więcej
 • Henry Ford – jego życie i dzieło

  Henry Ford – to przemysłowiec, inżynier, który na trwałe zapisał się na kartach historii. Był „człowiekiem sukcesu” swoich czasów. Chwilowo pozwolę sobie odsunąć na bok jego poglądy, a zaproponować przyjrzenie się podejściu do zarządzania organizacjami oraz projektowania systemów produkcyjnych.

  Więcej
 • Źródła marnotrawstwa w biznesie i w naszym życiu

  Marnotrawstwo jest wszechobecne zarówno w organizacjach, w otoczeniu, jak i w naszym życiu. Aby można było z nim „walczyć”, musimy go dobrze poznać, ale nie starajmy się z nim zaprzyjaźniać 😊
  Podejmując próbę eliminowania marnotrawstwa pamiętajmy, że… najgorzej jest robić najlepiej coś, czego nie trzeba robić wcale. Naszym priorytetem powinno więc być upraszczanie, eliminowanie nadmiaru, skomplikowania, złożoności (choć złożoność może być korzystna, o czym należy pamiętać).

  Więcej
 • Aby dostrzec marnotrawstwo, najpierw trzeba je zrozumieć

  Aby zrozumieć marnotrawstwo, dobrze jest je nazwać po imieniu 😊

  Studia literatury, jak i obserwacja procesów biznesowych pozwalają wyróżnić kilka głównych rodzajów marnotrawstwa. Są to: nadprodukcja, oczekiwanie, zbędny transport, nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie, nadmierny stan zapasów, zbędny ruch, wszelkiego rodzaju defekty, niewykorzystana kreatywność pracowników, straty jakości, zacofanie (ale też nadmierne rozwinięcie) systemów, procesów, technologii, marnotrawstwo związane z zachowaniami, marnotrawstwo środowiskowe, marnotrawstwo danych… itp.

  Więcej
 • Marnotrawstwo – co to takiego? Dlaczegóż to ono jest takie złe?

  Niby każdy wie, a jednak…

  Marnotrawstwo to rozrzutność, niegospodarność, zużywanie bez pożytku; to także szastanie, szafowanie czymś, nieoszczędność, niewykorzystywanie należycie tego, co posiadamy, to też  narażanie na straty. Marnotrawienie to działanie nieekonomiczne, polegające na nieuzasadnionym wydatkowaniu zasobów.

  Więcej
Script logo