O mnie

Iwona Burka

Jestem doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim praktykiem w zakresie wdrażania systemów zarządzania w organizacjach, wykładowcą akademickim, konsultantem.

A także trenerem biznesu, uczestnikiem wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean Management, w tym książki "Lean service w teorii i praktyce" poświęconej problematyce „walki” z marnotrawstwem w organizacjach usługowych. Z radością biorę udział w uczelnianych projektach badawczych, komitetach naukowych konferencji i kongresów oraz projektach biznesowych.

Doskonalenie, ulepszanie, upraszczanie – to moja pasja. Każdego dnia staram się poprawiać choć odrobinę swoją produktywność, być bardziej efektywna w działaniu. I uwierzcie mi, to wcale nie boli.

Żyjemy przecież w świecie, który dynamicznie zmienia się każdego dnia. Starajmy się więc za nim nadążyć. A mamy na to tylko 168 godzin w tygodniu. Każdy z nas ma tyle samo. Wyzwaniem w dzisiejszym świecie, świecie nadmiaru (szczególnie informacji) jest niemarnotrawienie zasobów, w tym tego najważniejszego – CZASU – czas jest bowiem zasobem nieodnawialnym.

Obszary badań i rozważań, które są mi szczególnie bliskie to:

- Kaizen personalny – zrównoważony rozwój osobisty w duchu Kaizen
- Lean Service – bo każda z organizacji, nawet ta typowo produkcyjna, realizuje procesy usługowe
- zarządzanie wiedzą; zarządzanie informacją w organizacjach (i w życiu prywatnym)
- hybrydowe systemy zarządzania w organizacjach – bo pozwalają unikać marnotrawstwa
- instrumenty identyfikowania i minimalizowania marnotrawstwa w organizacjach
- Lean Environment, Lean Energy - Lean and Green
- Agile/Lean Documentation projektowanie efektywnej dokumentacji sterującej w organizacjach
- efektywna edukacja
- szybkie i fotograficzne czytanie
- omijanie pułapek i barier, które stawia przed nami nasz MÓZG – narząd wspaniały, ale jak się okazuje omylny, chaotyczny, bałaganiarski… a do tego samolubny i egocentryczny

 

Moje motto to: Zarażać nieuleczalną chorobą, jaką jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy, a moja praca polega na budzeniu możliwości w innych ludziach.

 

Nie mogłabym w tym miejscu pominąć mojej miłości do kultur Polinezji, szczególnie maoryskiej. Myśli zaprząta mi również astronomia i kultury starożytne. Doceniam wkład filozofii (matki nauk) w rozwój naszej cywilizacji i utożsamiam się z myślą platońską, poglądami Sokratesa oraz mądrością Konfucjusza. Bliski jest mi również dorobek Kartezjusza.

Kocham kuchnię japońską za świeżość, prostotę oraz urok, dobry smak i szyk w jaki jest eksponowana.

W zarządzaniu, w tym i kierowaniu własnym życiem właśnie te przymioty są najważniejsze:

- projektowanie prostych, nieskomplikowanych procesów,
- świeża i utylitarna wiedza - Alvin Toffler słusznie stwierdził, że analfabetami XXI wieku będą nie ci, którzy nie umieją czytać i pisać, lecz ci, co nie potrafią się uczyć, oduczać i na nowo uczyć,
- jakość i dobry smak w kontaktach z ludźmi – traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Moją największa pasją i miłością jest jednak moja rodzina – mąż, nastoletni syn i mała córeczka.

Script logo