Jak inżynierowie tworzę wiedzę w organizacji i wpływają na kształt procesów

Dziś opowiem Państwu między innymi o wynikach badań opisanych w artykule „Mindfulness and product failure management: an engineering epistemology”.

O czym będzie? O błędach, defektach, o tym, co wpływa na pomyślne, ale i nieudane próby rozwiązywania problemów w organizacji, i o tworzeniu nowej wiedzy… ale i o tym, że rozwiązywanie problemów technicznych, to nie tylko pragmatyczne poszukiwanie rozwiązań, to także proces społeczny. W tytule artykułu pojawia się słowo mindfulness, więc o uważności też słów kilka.

 

 

Script logo