Kaizen personalny – co to takiego?

Czy wypracowujemy własne, „szyte na miarę” strategie rozwijania kompetencji?

Czy wiedzę zdobytą podczas szkoleń zawodowych, przenosimy do naszego życia prywatnego?

Żyjemy w gospodarce opartej na danych, informacjach i wiedzy, musimy więc nieustannie uczyć się, aby móc się rozwijać, doskonalić swoją pracę i poprawiać jakość życia. Do doskonalenia i rozwijania kompetencji zmusza nas też zmienność, nadmiar, złożoność, coraz większe skomplikowanie życia codziennego.

Zapraszam do obejrzenia filmu „Personal Kaizen”. Omówię w nim wyniki badań przeprowadzonych wśród menedżerów, a dotyczących budowania strategii rozwijania własnych kompetencji. Dowiemy się między innymi z jakich instrumentów i zasad korzystają menedżerowie? Co im pomaga?

Zapraszam też do zapoznania się z wynikami badań zamieszczonymi w artykule „How Managers in Poland Use the Principles and Instruments of the Kaizen Philosophy in Their Personal Lives – The Personal Kaizen Approach”, opublikowanym w czasopiśmie „Quality Innovation Prosperity

 

 

Script logo