Mindset menedżera XXI wieku

 

Mindset menedżera XXI wieku

jak zaktualizować swój sposób myślenia, żeby poradzić sobie w nieprzewidywalnym świecie

dwudniowe lub trzydniowe warsztaty rozwojowe
(czas trwania szkolenia uzależniony jest od liczby realizowanych gier i zabaw, oraz stopnia zgłębiania omawianych tematów)

Kto mało myśli, błądzi wiele.
Leonardo da Vinci

Opis szkolenia

Przyszło nam żyć nieprzewidywalnym, zmiennym, niepewnym i złożonym świecie. Wszystko jest teraz szybsze, a adaptacja staje się warunkiem przetrwania. Dodatkowo wiedza, która jest aktualna dziś, jutro może się zdezaktualizować, a kompetencje są tymczasowe i przemijają. Musimy więc nieustannie się rozwijać. Ale czego się uczyć i jak się rozwijać?

Przede wszystkim musimy zmienić perspektywę, z której spoglądamy na procesy rozwojowe i włączyć do programów doskonalenia kompetencji rozwijanie różnych sposobów myślenia (w tym między innymi myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego, całościowego). Musimy się nauczyć pracować inaczej. Nie chodzi o to, by w świecie cyber-fizycznym konkurować z maszynami, bo przegramy, ale o to, żeby się uzupełniać. Obok kompetencji związanych z wiedzą na temat branży i metod pracy, oraz kompetencji cyfrowych, menedżer XXI wieku musi nauczyć się rozkoszować złożonością i tolerować niejednoznaczność, nieustannie aktualizować sposoby myślenia i dostosowywać je do sytuacji, rozwijać umiejętności kognitywne. Warto też stawiać na kompetencje odróżniające nas od maszyn i algorytmów. Ważne by ciągle się uczyć, jednocześnie planując proces rozwijania swoich kompetencji. Kluczowe jest też samopoznanie. Peter Drucker podkreślał, że w gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy. Samopoznanie idzie w parze z rozwijaniem kompetencji skutecznego uczenia się. Menedżer musi nauczyć się rozwijać, tworząc zindywidualizowane, „skrojone na miarę” plany rozwoju kompetencji, czy też programy ukierunkowania własnego uczenia się. Jednocześnie powinien zadbać o utrzymanie bystrości umysłu i o energię do pracy. Do tego potrzeba wiedzy interdyscyplinarnej, obejmującej też i kwestie zachowania zdrowia fizycznego, w tym i umiejętność ładowania akumulatorów.

Dlatego też proponujemy szkolenie pełne gier, zabaw i dyskusji, jako pierwszy krok do zbudowania własnej, dopasowanej do indywidulanych potrzeb strategii rozwijania kompetencji menedżera XXI wieku, wzbogaconej o metody rozwijania różnych sposobów myślenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej i jest skierowane do wszystkich menedżerów, i nie tylko, którzy chcą się rozwijać i radzić sobie z problemami dzisiejszego świata.

Świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia.
Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia..
Albert Einstein

Program szkolenia

 Kompetencje menedżera XXI wieku 

 • Co oznacza dla menedżera praca w świecie VUCA, w świecie cyber-fizycznym?
 • Jakie kompetencje powinniśmy rozwijać?
 • Jak zarządzać kompetencjami?
 • Wprowadzenie do procesów poznawczych

Myślenie twórcze – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy

 • Tajniki kreatywności
 • O myśleniu pytającym, kombinacyjnym i transformacyjnym
 • Jak łamać reguły i schematy myślowe?
 • Wybrane instrumenty twórczego myślenia (w tym m.in.: Reverse Thinking, Design Thinking, odmiany burzy mózgów, synektyka Gordon, technika superpozycji, technika wymuszonego dopasowania, kwiat lotosu, gra „gorący ziemniak”, technika przypadkowego słowa, metoda SCAMPER)
 • Rozwijanie twórczych zespołów
 • Budowanie organizacji kreatywnej

Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym w świecie nadmiaru informacji

 • Czym jest myślenie krytyczne i co nam daje?
 • O faktach, opiniach i fałszu
 • Kroki myślenia krytycznego
 • Wpływ schematów rozumowania i błędów poznawczych na postrzeganie rzeczywistości – czyli o tym, jak bardzo się mylimy w naszych sądach i spostrzeżeniach
 • Sztuka argumentowania
 • Świadome korzystanie z informacji

Myślenie produktywne

 • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
 • Szczupłe myślenie (Lean Thinking)
 • Kaizen Personalny - produktywność, skuteczność działania i marnotrawstwo w życiu osobistym, oraz zawodowym
 • Myślenie całościowe (holistyczne)

Myślenie wizualne

 • Wykorzystanie instrumentów zarządzania wizualnego w pracy menedżera
 • Notatki graficzne  
 • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen

Budowanie strategii rozwijania kompetencji w świecie VUCA i cyber-fizycznym

 • Opracowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji
 • Jak uczyć się skutecznie w świecie wiedzy?

Wsparcie realizacji strategii rozwijania kompetencji

 • Budowanie odpowiedniego otoczenia
 • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
 • Sztuka odpoczywania – bo jeżeli chcesz przyspieszyć, musisz zwolnić
 • Zarządzanie pozytywne

Podsumowanie

Script logo