O budowaniu samodzielnie działających zespołów, ich dojrzewaniu i przetrwaniu

 

Dzisiaj, o pracy zespołowej, a ściślej o zespołach, których członkowie sami wprawiają je w ruch. Natrafiłam na ciekawy artykuł, który jest pokłosiem badań prowadzonych przez 20 lat w jednej z norweskich firm.

Autorami opracowania są Monica Rolfsen i Tobias Strand Johansen.

Artykuł mówi o:

  • dojrzałości zespołów
  • tworzeniu wartości i znaczenia, oraz organizacji pracy
  • autonomii, ale i współpracy
  • wydajności pracy zespołów
  • strukturach i kulturze organizacyjnej,
  • o symbolach

Zgodnie z definicją przytoczoną przez autorów, zespoły samodzielnie zarządzające swoją pracą w ramach organizacji, są odpowiedzialne za kompletny wyrób lub usługę, lub za znaczną część procesu produkcyjnego. Kontrolują również zachowania członków zespołu związane z realizacją zadań, i podejmują decyzje dotyczące podziału zadań i przyjętych metod pracy. To taki wyższy poziom pracy zespołowej.

Zapraszam do obejrzenia filmu.

Script logo