O mnie

Iwona Burka

Jestem doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim praktykiem w zakresie wdrażania i optymalizowania systemów zarządzania w organizacjach, wykładowcą akademickim, badaczem, trenerem biznesu i doradcą. Jako autor i współautor wielu publikacji, w tym podręcznika "Lean service w teorii i praktyce", staram się dzielić wiedzą, popularyzować nauki o zarządzaniu i jakości oraz doskonalić swój warsztat pisarski. Z radością uczestniczę w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, uczelnianych projektach badawczych, komitetach naukowych konferencji i kongresów oraz projektach biznesowych.

Moją pasją jest upraszczanie, eliminowanie marnotrawstwa, złożoności i skomplikowania, a co za tym idzie zwiększanie produktywności. Jestem „Simplicity Designerem”. 

Nieustannie doskonalę swój mindeset rozwijając i promując różne sposoby myślenia. W świecie tak złożonym, skomplikowanym, niejednoznacznym i niepewnym, musimy rozwijać te kompetencje, które odróżniają nas od maszyn, urządzeń, algorytmów. Wśród kluczowych kompetencji przyszłości wskazuje się między innymi myślenie twórcze (kreatywność), myślenie krytyczne, myślenie wizualne, refleksyjne, produktywne czy też pozytywne. Staram się w programy wykładów i szkoleń wplatać elementy dotyczące rozwijania tychże kompetencji.

Obszary badań i rozważań, które są mi szczególnie bliskie to:

 • upraszczanie, eliminowanie złożoności i skomplikowania oraz nadmiaru (Simlicity Designer)
 • optymalizowanie procesów, struktur i systemów w organizacjach z wykorzystaniem podejścia Lean oraz filozofii Kaizen
 • Personal Kaizen - zwiększanie produktywności osobistej z wykorzystaniem między innymi zasad i instrumentów Lean
 • budowanie fundamentów pod szczupłe systemy zarządzania
 • rozwijanie różnych sposobów myślenia, w tym między innymi myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, wizualnego, refleksyjnego, holistycznego, pozytywnego, prowokowanie do myślenia – jako ważnego elementu mindset człowieka XXI wieku
 • kreatywność w biznesie
 • zasady i techniki rozwiązywania problemów
 • sztuka zadawania pytań, aktywnego słuchania oraz skutecznej obserwacji
 • skuteczne uczenie się, autoedukacja
 • projektowanie „skrojonych na miarę” strategii rozwijania kompetencji
 • skuteczne przekazywanie wiedzy, mentoring
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie wizualne i grafika informacyjna
 • Lean Environment, Lean Energy (Lean and Green)
 • Lean Documentation - design of effective documentation
Script logo