Publikacje

  • Lean Service w teorii i praktyce

    Lean Service w teorii i praktyce

Kluczem do długoterminowego sukcesu organizacji jest głębokie zrozumienie i zaangażowanie personelu w realizację zasad filozofii zarządzania Lean, efektywne integrowanie strategii z zasadami Lean oraz ustanowienie przywódcy Lean, który swoim zaangażowaniem pociągnie za sobą innych, i który umie innym służyć pomocą. Docelowo chodzi o zbudowanie kompletnej kultury Lean w organizacji, do czego potrzebna jest zmiana wartości, postaw i zachowań personelu Autorki wyrażają ufność, że publikacja Lean Service podniesie wrażliwość czytelnika na zjawisko marnotrawstwa i uruchomi potencjał pozwalający na jego minimalizowanie.

Fragment Wprowadzenia

Książka skierowana jest do środowiska przedstawicieli nauk o zarządzaniu i do praktyków, do osób, które profesjonalnie zajmują się tematyką odchudzania zarządzania, a także do studentów i doktorantów kierunków zarządzanie, administracja, socjologia oraz innych osób, dla których problematyka minimalizowania marnotrawstwa ma znaczenie.

Script logo