Kaizen Personalny

 

Kaizen personalny

warsztaty produktywności osobistej i projektowania strategii rozwijania kompetencji

dwudniowe lub trzydniowe warsztaty rozwojowe
(czas trwania szkolenia uzależniony jest od liczby realizowanych gier i zabaw, oraz stopnia zgłębiania omawianych tematów)

W gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie,
swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy.
Peter F. Drucker

Opis szkolenia

Jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, skomplikowania, złożoności, przebodźcowania?

Żyjemy w czasach, kiedy wszystko dynamicznie się zmienia. Każdy dzień dostarcza nam mnóstwa nowych informacji. To świat nieprzewidywalny, niepewny, niejednoznaczny. Przeciwwagą dla niego jest uporządkowanie, zarządzanie aktywnościami i zasobami, oraz świadomość konieczności zmiany sposobu myślenia. Musimy więc zadbać o rozwijanie kompetencji, które pozwolą nam radzić sobie w XXI wieku. Warto więc postawić na rozwijanie między innymi myślenia twórczego (kreatywności), produktywnego, krytycznego, wizualnego, holistycznego, refleksyjnego, jak i pozytywnego.  

Powinniśmy zastanowić się nad tym, czy szkodzi nam nadmiar i skomplikowanie? Co wpływa na naszą produktywność? A co nam ją zabiera? Na co marnujemy najwięcej czasu? Czego marnujemy najwięcej? Czy myślimy tandetnie? Czy uczymy się skutecznie? Czy jesteśmy uważni i potrafimy się koncentrować na działaniach? Co z naszą organizacją pracy? Jak definiujemy cele? Czy planujemy? Czy wiemy, w czym jesteśmy dobrzy?

To tylko wybrane pytania, na które spróbujemy poszukać odpowiedzi podczas szkolenia. Nasza droga do doskonalenia będzie wiodła ścieżkami zasad i instrumentów nauk o zarządzaniu i jakości, szczególnie tzw. szczupłego zarządzania (Lean), psychologii, kognitywistyki i zdrowego rozsądku, a wszystko to w duchu małych kroków Kaizen.

Podczas szkolenia omówimy zasady oraz wybrane narzędzia szczupłego zarządzania Lean i filozofii Kaizen, skupiające się na eliminowaniu marnotrawstwa, doskonaleniu metod pracy i poprawie produktywności. Zastanowimy się nad definiowaniem celów, skutecznym planowaniem i realizacją zadań. Skupimy się też na mądrym organizowaniu pracy oraz usystematyzowanym podejściu do rozwiązywania problemów. Jednym z elementów warsztatów będzie wprowadzenie do myślenia twórczego, krytycznego, holistycznego, kontekstowego, czy też wizualnego, jako ważnych elementów mozaiki myślenia, pozwalających poprawić jego jakość. Omówimy mindset człowieka XXI wieku. Zaznajomimy się również z zasadami skutecznego uczenia się i projektowania skrojonych na miarę strategii rozwijania kompetencji, oraz z zarządzaniem uważnością i doskonaleniem sztuki koncentracji. Nauczymy się aktywnie słuchać, zadawać wartościowe pytania, obserwować, prezentować wyniki swojej pracy, budować skuteczne zespoły, radzić sobie z nadmiarem informacji, przebodźcowaniem, a przede wszystkimi upraszczać i minimalizować. Zastanowimy się również nad tym dlaczego i jak odpoczywać. To właśnie podejście do rozwoju i doskonalenia osobistego, które nazwałam: Kaizenem personalny.

Planując swój rozwój powinniśmy jednak pamiętać, że rozwój to proces, który wspieramy nie tylko określonymi zasadami i instrumentami, ale również naszym podejściem i sposobem myślenia, bo świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić, bez zmiany naszego myślenia (A. Einstein), a podejście jest tą małą rzeczą, która tak wiele zmienia (W. Churchill).

Kaizen personalny, to dwudniowe lub trzydniowe warsztaty pełne zabaw, gier i humoru. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od liczby realizowanych gier i zabaw, oraz stopnia zgłębiania omawianych tematów. Program zaś jest moim autorskim projektem. Jestem holistką i w swojej pracy łączy nie tylko różne podejścia z nauk o zarządzaniu, ale i neuronauk, psychologii oraz praktyki biznesowej.

Adresaci szkolenia

Warsztaty są adresowane do wszystkich tych ludzi, którzy chcą „walczyć” z własnymi słabościami w zakresie produktywności, którzy są świadomi ogromu marnotrawstwa jakie generujemy w życiu osobistym i zawodowym. To szkolenie dla każdego, kto stawia sobie za cel bycie bardziej efektywnym, dla osób nieustannie rozwijających własne kompetencje - niezależnie od wykonywanej pracy, wieku czy też pasji, zainteresowań. Każdy ma prawo dowiedzieć się, jak można pracować sprytniej, nie ciężej oraz nauczyć się radzić sobie z pandemią chronicznego zmęczenia, nadmiaru informacji i zasobów, i nie wieść życia człowieka marnotrawnego :)

Najważniejszym i największym triumfem człowieka jest zwycięstwo nad samym sobą.
Platon

Program szkolenia

 Produktywność, skuteczność działania i marnotrawstwo w życiu osobistym, oraz zawodowym 

 • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
 • Kaizen personalny jako podejście do ciągłego doskonalenia naszych działań
 • Wpływ całościowego spojrzenia i analizy kontekstu na jakość i skuteczność naszej pracy – bo całość to więcej niż suma jego części (Arystoteles)
 • Czym jest wielozadaniowość i czy ma sens?
 • O gromadzeniu danych i informacji - sztuka aktywnego słuchania, obserwowania i zadawania pytań
 • Refleksja nad tym, czym jest wartość i co dodaje wartości naszym działaniom
 • Marnotrawstwo, jako zaprzeczenie gospodarności
 • Kategorie i rodzaje marnotrawstwa 

Zasady i instrumenty Kaizenu personalnego 

 • Diagnozowanie stanu istniejącego
 • Definiowanie celów, planowanie pracy
 • Ile czasu marnotrawimy? - identyfikacja największych złodziei czasu, wprowadzenie przepływu, organizacja pracy, zarządzanie sobą w czasie
 • Checklist czy kanban?
 • Myślenie wizualne i zarządzanie wizualne w służbie produktywności
 • Pięć zasad zarządzania stanowiskiem pracy (5S)
 • Dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie? – o współpracy i pracy zespołowej
 • Zarządzanie informacją – jak poradzić sobie z tsunami informacyjnym i przebodźcowaniem
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów, to przede wszystkim systematyczne podejście (z zastosowaniem m.in. 5Why, diagramu Ishikawy, Raportu A3/A3 Thinking)

Myślenie twórcze – bo nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy

 • Tajniki kreatywności
 • Wybrane zasady i instrumenty twórczego myślenia

Myślenie krytyczne – czyli o myśleniu racjonalnym

 • O faktach, opiniach i fałszu
 • Wpływ schematów rozumowania i błędów poznawczych na postrzeganie rzeczywistości – czyli o tym, jak bardzo się mylimy

Wsparcie w procesie samodoskonalenia

 • Budowanie odpowiedniego otoczenia
 • Prezentowanie wyników pracy w duchu Zen
 • Zarządzanie uważnością (mindfulness) i poprawa koncentracji
 • Sztuka odpoczywania – bo jeżeli chcesz przyspieszyć, musisz zwolnić
 • Skuteczne rozwijanie kompetencji – czyli jak uczyć się, żeby nie marnować czasu (w tym m.in.: zasady skutecznego uczenia się, sztuka notowania, techniki zapamiętywania, inteligentne czytanie)
 • Wpływ zdrowia fizycznego i psychicznego
 • Wsparcie poprzez myślenie pozytywne

Budowanie strategii rozwoju kompetencji w świecie VUCA i cyber-fizycznym

 • O kompetencjach przyszłości
 • Opracowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji

Podsumowanie

Script logo