Lean Thinking

 

Lean Thinking

o myśleniu produktywnym i budowaniu fundamentów pod szczupłą organizację (rozszerzone podejście)

inspirujące, dwudniowe szkolenie warsztatowe dla menedżerów

Po pierwsze należy wyeliminować rzeczy, których w ogóle nie trzeba robić,
to wszystko, co jest czystą stratą czasu, bez szans na jakiekolwiek kiedykolwiek rezultaty
Peter F. Drucker

Opis szkolenia

Produktywność, to robienie właściwych rzeczy, we właściwy sposób, we właściwym czasie; to upraszczanie, dostrzeganie marnotrawstwa i wyrabianie nawyków; to także zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia, nastawienia do tego co i jak wykonujemy. A podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę (W. Churchill). Produktywny menedżer myśli holistycznie, dostrzega konteksty, nadaje sens działaniom i mądrze standaryzuje procesy, oraz  systemy. Umiejętnie dobiera też instrumenty zarządzania, tworząc w organizacji skrojoną na miarę skrzynkę narzędziową. Dba o rozwój pracowników, jednocześnie realizując swoją własną, dopasowaną do potrzeb, strategię rozwijania kompetencji. Menedżer skuteczny jest mentorem dbającym o środowisko pracy i rozwijającym kulturę organizacyjną sprzyjającą działaniom produktywnym i twórczym. To osoba, która buduje fundamenty… fundamenty pod szczupłą organizację. Menedżer powinien posiadać więc solidny pakiet kompetencji.

Szkolenie z rozszerzonego podejścia do szczupłego zarządzania (Lean Management) i Lean Thinking nastawione jest na kształtowanie fundamentów pod szczupłą, niemarnotrawną organizację. To odpowiednie kształtowanie kultury organizacyjnej, rozszerzone podejście do przywództwa oraz zmiana sposobu myślenia. Po co? By budować systemy skuteczne, trwałe i elastyczne.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami, zasadami, instrumentami myślenia oraz zarządzania, nierozerwalnie związanymi z wdrażaniem podejścia Lean, a niestety często pomijanymi. Lean to nie tylko skrzynka narzędziowa, to przede wszystkim sposób myślenia. Istotą tego podejścia jest ukształtowanie zespołu aktywnych, kreatywnych, zaangażowanych i analizujących fakty ludzi. To też odpowiednie podejście do człowieka i realizowanych przez niego zadań. Podczas szkolenia będzie więc zarówno o kompetencjach twardych, jak i miękkich. Porozmawiamy o tym, czym jest produktywność, co wpływa na nią negatywnie, jak nie poddać się iluzji i schematom rozumowania. Uczestniczenie w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie zasad skutecznej pracy zespołowej, projektowania wartościowych standardów, nadawania sensu pracy, skutecznego rozwiązywania problemów, czy budowania strategii rozwoju pracowników. Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się z zasadami oraz instrumentami myślenia produktywnego, twórczego, krytycznego, holistycznego oraz wizualnego. Uczestnicy dowiedzą się też jak być mentorem i mądrze rozwijać zespół oraz jak budować fundamenty pod skutecznie działający system zarządzania, dbać o rozwijanie kultury organizacyjnej i tworzyć przyjazne środowisko pracy. Zatrzymamy się też na zachowaniach ludzi i ich wpływie na produktywność organizacji.

Jako holistka, pasjonatka całościowego podejścia do tematów, którymi się zajmujemy, opracowałam ten autorski program w oparciu o teorię nauk o zarządzaniu, psychologii i kognitywistyki oraz wieloletnie doświadczenie w biznesie, i badaniach naukowych, dotyczących podejścia Lean i eliminowania marnotrawstwa.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach, dyskusjach i zabawach, mających na celu między innymi zrozumienie oraz utrwalenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia, wypracowanie nawyków efektywnego działania, zmianę sposobu myślenia, poprawę własnego warsztatu pracy. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do menedżerów, którzy chcą zbudować w organizacjach trwałe i skutecznie działające systemy zarządzania, chcą eliminować marnotrawstwo, poprawiać produktywność, doskonalić procesy, zyskać szacunek pracowników, zdobyć wiedzę na temat niezbędnych kompetencji przywódcy, zwłaszcza z punktu widzenia świata VUCA (VUCA to świat zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny), nauczyć się budować strategie rozwojowe oraz poznać słabości ludzkiego rozumowania, by podejmować trafniejsze decyzje oraz skuteczniej rozwiązywać problemy.

Kiedy poprawiamy się odrobinę każdego dnia, po pewnym czasie zaczną pojawiać się duże zmiany.
Kiedy codziennie poprawisz metodę przystosowania, po pewnym czasie osiągniesz znaczącą poprawę.
Nie jutro, nie pojutrze, ale ostatecznie musisz uzyskać naprawdę istotne wyniki.
Nie staraj się uzyskiwać dużej poprawy w szybki sposób, ale codziennie wyszukaj po jednej małej możliwości rozwoju.
Tylko tak bowiem zachodzą zmiany, które pozostają na dobre.
John Wooden

Program szkolenia

Koncepcja Lean Management – bo mniej znaczy lepiej

 • Czym jest, a czym nie jest Lean?
 • Zbiór zasad szczupłego działania
 • Czym jest produktywność i co na nią wpływa?
 • Holizm i kontekst, jako niezbędne instrumenty pracy menedżera
 • O iluzji w organizacji - naucz się pytać, aktywnie słuchać i obserwować
 • Sens pracy i wartość pracy

Zrozumienie skrzynki narzędziowej Lean – analiza wybranych instrumentów Lean

Kompetencje Lean Managera

Lean Thinking to także myślenie krytyczne i twórcze

 • Po co menedżerowi i pracownikom kreatywność?
 • Krótki trening kreatywności
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów i znajomość schematów oraz błędów w rozumowaniu – myślenie krytyczne w służbie Lean

Kreatywne warsztaty Kaizen

Szersze postrzeganie zarządzania wizualnego

Skuteczne rozwiązywanie problemów to nie tylko procedury

 • Zmiana podejścia do procesu problem solving
 • A3 Thinking

O mądrej standaryzacji

 • Cel i sens standaryzacji
 • Jak tworzyć skuteczne dokumenty sterujące

Dlaczego niektóre zespoły są produktywne, a inne nie?

 • Praca zespołowa i indywidualna
 • Jak budować skuteczne zespoły

Szacunek dla czasu – nieodnawialnego zasobu

Efektywne rozwijanie wiedzy i umiejętność jej stosowania

 • Zasady aktywnego i efektywnego uczenia się
 • Idea Lifelong Learning
 • Personalizowanie strategii rozwijania kompetencji

Znaczenie mentoringu dla skutecznego wdrażania zasad i instrumentów Lean

 • Mentoring i coaching a inne formy rozwijania kompetencji i instruowania pracowników
 • Jak dzielić się wiedzą?
 • Mentoring w procesie rozwiązywania problemów

Środowisko pracy i kultura organizacyjna sprzyjające produktywności

Lean Behaviors – czyli o zachowaniach ludzi w organizacji i ich wpływie na produktywność

Podsumowanie


                                

 

Script logo