Skuteczne rozwiązywanie problemów

 

Skuteczne rozwiązywanie problemów

rozwijanie różnych sposobów myślenia, zrozumienie instrumentów i metod problem solving

inspirujące, dwudniowe warsztaty

 

Nie możemy rozwiązać problemu tą samą drogą, którą go stworzyliśmy.
Trudno o pewniejszą oznakę nienormalności, jak powtarzanie w kółko tego samego
i oczekiwanie, że otrzyma się inne wyniki.
Albert Einstein

Opis szkolenia

Czym jest problem? Problem, to trudna sytuacja, z której należy znaleźć jakieś wyjście; to sprawa poważna, która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia. Problemy są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, ale i naszego życia prywatnego. Dostrzegamy je obserwując i mierząc procesy, zgłaszają je pracownicy, klienci oraz dostawcy, a często i nasza rodzina. Ich źródła są nieograniczone. Organizacje opracowują plany, programy, procedury rozwiązywania problemów, zazwyczaj jednak kończy się na działaniach doraźnych, na gaszeniu pożarów, na udawaniu, że problem został rozwiązany. Stosujemy zasłony dymne, żeby nie pokazać, że tak naprawdę, to proces problem solving często nie działa, a działania które prowadzimy czy dokumenty, które wypełniamy, to tylko sztuka dla sztuki. A co z efektami oczekiwanymi w dłużej perspektywie czasowej?

Radzenie sobie z problemami to jeden z najważniejszych elementów efektywnie i skutecznie działającej organizacji, organizacji elastycznej, obniżającej ryzyko prowadzenia działalności. Jak więc zwiększyć skuteczność procesu rozwiązywania problemów?

Rynek oferuje szkolenia z tematyki problem solving, jednak szkolenia te dotyczą zazwyczaj metod i instrumentów rozwiązywania problemów. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepiej zaprojektowany system nie zadziała, jeżeli nie będziemy potrafili:

- myśleć krytycznie, by właściwie oceniać źródła informacji i poddawać je efektywnej analizie,

- myśleć kreatywnie, by generować twórcze rozwiązania,

- myśleć holistycznie, by zrozumieć problem,

- myśleć wizualnie, by go zobrazować.

Proponowane szkolenie ma służyć uzupełnieniu naszej intuicji oraz pomóc w tworzeniu „wsadu” w tradycyjnym procesie rozwiązywania problemów. Chodzi o to, by zwiększać efektywność i skuteczność tego procesu oraz ułatwiać podejmowanie trafnych decyzji. To swoiste uzupełnienie myślenia o problemach oraz rozwiązaniach - bo problemy stwarzają możliwości.

Szkolenie jest realizowane w formie dyskusji, ciekawych gier i zabaw, jako przygoda z myśleniem krytycznym i kreatywnym. Oparte jest na moim autorskim programie, który uzupełnia tradycyjną skrzynkę narzędziową problem solving między innymi o rozwijanie różnych sposobów myślenia, doskonalenie kompetencji menedżerów oraz właścicieli problemów, elementy mentoringu w procesie problem solving oraz podejście do budowania sprzyjającej tym działaniom kultury organizacyjnej. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do wszystkich tych, którzy chcą skuteczniej i efektywniej rozwiązywać problemy (nie tylko na gruncie zawodowym), poznać metody i instrumenty rozwiązywania problemów, dowiedzieć się jakie kompetencje powinni posiadać właściciele problemów oraz menedżerowie. A także dowiedzieć się dlaczego mózg robi nas w konia, jak go przechytrzyć, i jak nie dać się błędom w rozumowaniu, jak uzupełnić tradycyjny problem solving o myślenie krytyczne i kreatywne, jak zbudować środowisko dla skutecznego rozwiązywania problemów oraz kulturę ciągłego doskonalenia i uczenia się na błędach. Uczestnicy warsztatów poznają też tajniki bycia dobrym mentorem.

Problemem nie jest problem.
Problemem jest Twoje nastawienie do problemu. Rozumiesz?
Captain Jack Sparrow

Program szkolenia

Houston, mamy problem – czyli dlaczego brak problemów, to problem

 • Czym jest rozwiązywanie problemów?
 • Kto jest właścicielem problemu?
 • Skuteczność tradycyjnego problem solving
 • Źródła informacji o problemach i ich wartość dla organizacji
 • Obserwacja celowa, kontekstowa, jako źródło danych i informacji

Wybrane podejścia i metody rozwiązywania problemów w organizacji

 • Zastosowanie klasyfikacji Pareto, ABC, XYZ, a może macierzy Eisenhowera?
 • 5Why – bo zawsze warto pytać – ale i aktywnie słuchać
 • Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy
 • 5W+2H
 • PDCA
 • Metoda 8D
 • Raport A3
 • DMAIC
 • Mapowanie procesów
 • Dlaczego burza mózgów nie działa, a powinna działać?
 • Marnotrawstwo w procesie problem solving

Kompetencje właścicieli problemów

Dlaczego warto wykorzystywać myślenie krytyczne oraz kreatywne w procesie problem solving?

Myślenie krytyczne, kluczową kompetencją podczas gromadzenia i analizowania danych oraz informacji

 • Czym jest myślenie krytyczne – czyli o faktach, opiniach oraz fałszu
 • Schematy rozumowania oraz wynikające z nich błędy poznawcze
 • Wartościowe źródła danych i informacji
 • Argumentacja
 • Teoria Ograniczeń (TOC - Theory of Constraints) w myśleniu krytycznym

Myślenie kreatywne, czyli jak generować twórcze rozwiązania

 • Czym jest kreatywność?
 • Środowisko dla kreatywności
 • Twórcze myślenie (myślenie pytające, kombinacyjne i transformacyjne)
 • Sztuka zadawania pytań (Co by było gdyby…?)
 • Burza mózgów i jej odmiany
 • Reverse Thinking
 • Łamanie reguł i schematów myślowych oraz zastosowanie wybranych metod i technik twórczego rozwiązywanie problemów
 • Design Thinking
 • Inwentyka (TRIZ - Theory of Inventive Problem Solving)
 • Zarządzanie wizualne w procesie rozwiązywania problemów

A3 Thinking z wykorzystaniem myślenia krytycznego i twórczego

Mentoring w A3 Thinking

Rozwijanie kompetencji uczestników procesu problem solving

Budowanie skutecznych zespołów

Kultura organizacyjna a skuteczne rozwiązywanie problemów

Podsumowanie

Świat, który stworzyliśmy jest wynikiem naszego myślenia.
Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia.
Albert Einstein

 

Script logo