Zarządzanie sobą w czasie w duchu Kaizen

 

Zarządzanie sobą w czasie w duchu Kaizen

rozwijanie kompetencji pozwalających na skuteczne działanie w świecie nadmiaru i skomplikowania

dwudniowe szkolenie warsztatowe

Niczego nie mamy tak mało, jak czasu.
Zenon z Kition

Opis szkolenia

Albert Einstein powiedział ponoć kiedyś, że czas istnieje tylko po to, żeby wszystko nie działo się naraz. A my z uporem maniaka robimy wiele rzeczy jednocześnie, nieustannie przeskakując z jednej aktywności na kolejną. Nie interesuje nas, że badania naukowe udowadniają bezsens wielozadaniowości, a wskazują na wartość dobrego planowania. Chyba lubimy marnotrawić czas.

A czym jest czas? To wspaniały, ale ograniczony i nieodnawialny zasób. Nie możemy go zmagazynować, zatrzymać, cofnąć, przyspieszyć, spowolnić, kupić, sprzedać, wyprodukować, rozmnożyć, pożyczyć. W marnowaniu go mamy jednak spory rozmach.  

Co zatem możemy zrobić, żeby go nie marnować? Jak identyfikować i unikać złodziei czasu? Kiedy czas jest dla nas sprzymierzeńcem, a kiedy wrogiem? Jak różne sposoby myślenia wykorzystać w planowaniu i realizowaniu zadań? Dlaczego czas przeznaczony na sen nie jest zmarnowany? Jakie jest moje podejście do czasu? Jak wykorzystuję czas, który mam dostępny? Jak zbudować własną strategię „zarządzania czasem”, a właściwie, to zarządzania samym sobą i dysponowania dostępnym czasem? Dlaczego robienie na szybko i byle jak jest u nas normą (bo nie mamy czasu, żeby zrobić coś od razu na 100%)? Król Julian z bajki „Pingwiny z Madagaskaru” zawołał w jednym z odcinków: A teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Czyż nie brzmi znajomo?

Oczywiście czasem, jako takim, nie da się zarządzać, ale już sobą i swoimi działaniami, aktywnościami, jak najbardziej.

Możemy więc, i powinniśmy, definiować cele, planować nasze działania, konsekwentnie je realizować, unikać tego, co nas rozprasza, wypracować sposoby radzenia sobie z zalewającym nas nadmiarem informacji i zasobów, z przebodźcowaniem, doskonalić swoje działania, uporządkować to, co się da, upraszczać, eliminować skomplikowanie i złożoność, nauczyć się efektywności i skuteczności w działaniu, zmienić sposób myślenia, a co najważniejsze: nauczyć się odpoczywać i poznać samych siebie. Dlaczego? Bowiem w gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy. (P.F. Drucker)

Efektywne zarządzanie sobą w czasie to robienie właściwych rzeczy, we właściwy sposób, we właściwym czasie.

Podczas warsztatów poznamy zasady mądrego wykorzystania czasu, sprawnego działania, definiowania celów, planowania aktywności. Nauczymy się lepiej organizować swoje życie i pracę. Dowiemy się jak identyfikować marnotrawstwo skutkujące wykorzystaniem czasu i zasobów, jak upraszczać i tak już skomplikowane procesy. Poznamy zasady, oraz instrumenty filozofii Kaizen pozwalające uzyskiwać spektakularne oszczędności w zakresie czasu. Przypomnimy też sobie jak ważne jest nasze zdrowie i odpoczynek. Dowiemy się dlaczego i w jaki sposób rozwijać różne sposoby myślenia.

Uczestnicy będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, by lepiej gospodarować czasem, jaki pozostaje nam do dyspozycji. Będą mieli również możliwość opracowania własnej strategii efektywnego zarządzania sobą w czasie, motywowania się do działania oraz „walki” ze stresem, wzbogaconej o pomysły na to, jak stawić czoła „tsunami informacyjnemu”, jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, czy jak efektywnie rozwijać swoje kompetencje, mając do dyspozycji ograniczone zasoby… w tym i, a może szczególnie, zasób czasu.

To szkolenie warsztatowe oparte na moim autorskim programie, szeroko rozpatrującym podejście do marnowania czasu i doskonalenia naszych działań.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do wszystkich tych, którzy chcą:

 • lepiej planować cele i zadania, by je skuteczniej realizować,
 • dowiedzieć się jak efektywniej pracować, by mieć więcej czasu na odpoczynek i generowanie nowych pomysłów, jak zadbać o zasoby, by ich używać, a nie szukać,
 • poznać zasady zarządzania stanowiskami pracy, by wspomagały naszą produktywność,
 • nauczyć się korzystać z zarządzania wizualnego,
 • dowiedzieć się jak identyfikować i eliminować marnotrawstwo, które „kradnie” nasz czas,
 • zmienić sposób myślenia, by działać skuteczniej.

Nie mamy dość czasu, żeby zrobić wszystko,
ale mamy wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić to, co najważniejsze.
Brian Tracy

Program szkolenia

Czas i jego znaczenie w naszym życiu

 • Dlaczego nie mam czasu? Dlaczego jestem ciągle zajęty?
 • Czy da się zaoszczędzić czas?
 • Równowaga w życiu

Produktywne i skuteczne działanie a wszechobecne rozpraszacze i przeciążenie informacyjne

Planowanie i definiowanie celów

 • Holizm, kontekst i krótkowzroczność
 • Sztuka zadawania pytań, aktywnego słuchania i obserwacji
 • Zasady i instrumenty efektywnego planowania celów
 • Metoda SMART
 • Wykorzystanie psychologii pozytywnej w definiowaniu celów
 • Tablica celów

Projektowanie „skrojonej na miarę” strategii zarządzania zasobami i aktywnościami

 • Marnotrawstwo – dlaczego „zjada” mój czas i jak go identyfikować?
 • Zasady filozofii Kaizen – upraszczaj, życie i tak jest wystarczająco skomplikowane
 • 7 nawyków skutecznego działania
 • Zasady i instrumenty zarządzania zadaniami: Reguła Pareto; Analiza ABC; Problem prokrastynacji i Prawo Parkinsona; Reguła 60:40; Macierz Eisenhowera; Metoda ALPEN; Metoda OATS, Metoda GTD, Zasada 90-90-1
 • Problemy z komunikacją
 • Checklist czy kanban – czyli o zarządzaniu wizualnym
 • Przestań szukać, zrób porządek - 5S (zasady zarządzania stanowiskiem pracy)
 • Nieefektywne spotkania i narady
 • Wpływ środowiska pracy na produktywność
 • Jak skutecznie rozwiązywać problemy: 5Why? Diagram Ishikawy, Raport A3
 • Mój osobisty SWOT
 • Znaczenie rytuałów, budowanie dobrych nawyków
 • Zarządzanie uważnością i koncentracja
 • Doskonalenie metod pracy w duchu Kaizen

Jak walczyć z tsunami informacyjnym i uzależnieniem od informacji?

Wspomaganie zarządzania czasem

 • Produktywność to zmiana sposobu myślenia – o myśleniu produktywnym, wizualnym, twórczym i krytycznym
 • Efektywne uczenie się
 • Motywacja
 • Zrób sobie przerwę – pośpiech a kreatywność

Podsumowanie

Wszyscy mamy dwa życia.
To drugie zaczyna się w chwili, gdy uświadomimy sobie, że mamy tylko jedno.
Konfucjusz

 

Script logo